Despre noi

În cei peste 20 de ani de activitate, firma Pro Wasser AT a dovedit, prin cele peste 1.000 de proiecte realizate, că este capabilă să ofere soluții de înaltă calitate, spre satisfacția clienților. Ne dorim ca și pe viitor să oferim clienților noștri soluții inovative, eficiente și sustenabile. Pentru atingerea acestor țeluri avem o echipă de 7 ingineri și 2 tehnicieni proiectanți.

Acționarul nostru majoritar deține o societate de proiectare și în Germania: Steinbacher Consult. Prin această legatură avem acces la cele mai noi tehnologii și la experiența unei firme cu peste 50 de ani de activitate in domeniul proiectării, in Germania și nu numai.

Pe lângă serviciile de proiectare in domeniul apă-canal, oferim și servicii de consultanță pentru găsirea soluțiilor optime pentru orice provocare tehnică pe care ne-o lansați, servicii de întocmire documentații în vederea obținerii avizelor/acordurilor și a autorizației de construire, servicii de GIS și cartografiere nori de puncte topografice și batimetrice și întocmire hărți tematice de specialitate.

În cadrul departamentului GIS, pe lângî serviciile de întocmire baze de date și planuri pentru toată gospodaria subterană existentă, suntem distribuitori exclusivi pentru România a softurilor de specialitate MAGELLAN® și CUBIC®, produse de firma Geoinform din Würzburg, Germania, cu care avem o colaborare de peste 10 ani de zile.

Serviciile de cartografiere nori de puncte topografice și batimetrice și întocmire hărți tematice se desfășoară împreună cu firma AHM din Innsbruck, al cărei acționar este, de asemenea, acționar și în cadrul societății noastre.

De-a lungul timpului am elaborat proiecte având diverse surse de finanțare: FNDR, SAPARD, Ministerul Apelor Bavareze, ISPA, AFIR și PNDL.

Societatea noastră este atestată ISO 9001, 14001 și 45001, respectiv deținem atestatul eliberat de Ministerul Apelor și Pădurilor pentru elaborarea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor.

Servicii

1

Proiectare rețele de alimentare cu apă

 • Sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă
 • Stații de tratare
 • Stații de pompare
 • Rezervoare, stații de pompare și rețele pentru incendiu
 • Foraje
2

Proiectare rețele de canalizare

 • Sisteme centralizate de colectare a apelor uzate
 • Statii de pompare ape uzate
 • Stații de epurare
 • Rețele de canalizare pluvială
3

Autorizare

 • Documentații pentru obținerea Certificatului de Urbanism
 • Documentații pentru obținere avize/acorduri de specialitate
 • Documentații pentru obținerea Autorizației de Construire
 • Documentații pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor (Apele Române)
 • Documentații pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor (Apele Române)
4

Consultanță

 • Soluții pentru alimentarea cu apă potabilă și/sau tehnologică
 • Soluții pentru colectarea, epurarea și descărcarea apelor uzate
 • Soluții pentru colectarea, preepurarea, stocarea și descărcarea apelor pluviale
 • Consultanță tehnică în vederea obținerii avizelor de gospodărire a apelor
 • Consultanță tehnică în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor
5

GIS

 • Realizare baze de date și hărți tematice cadastrale
 • Realizare baze de date și hărți tematice pentru rețele de alimentare cu apă
 • Realizare baze de date și hărți tematice pentru rețele de canalizare menajeră și/sau pluvială
 • Realizare baze de date și hărți tematice pentru rețele de alimentare cu energie electrică
 • Realizare baze de date și hărți tematice pentru rețele de alimentare cu gaz
 • Realizare baze de date și hărți tematice pentru drumuri
6

Cartografie

 • Prelucrare nori de puncte topometrice și batimetrice de mare rezoluție
 • Realizare hărți tematice ape de suprafață (cu adâncime posibilă până la 8-10 m)
 • Realizare hărți tematice natură, teren, ghețari

Referințe

Consiliul Județean Timiș
 • PUZ – Sală polivalentă, bazin de înot, birouri, hotel – Giroc, județul Timiș
 • Reamenajarea și revitalizarea Bastionului Timișoara (SF)
 • PUZ - Depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela
 • Autorizație de gospodărire a apelor - Depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela
 • Parc tehnologic de energie alternativă – Alimentare cu apă și canalizare
 • Extindere rețele, branșament și racord stație tranfer deșeuri Timișoara
Municipiul Timișoara
 • Modernizare dozare clor uzina de apă 2-4 (SF)
 • Fântâni publice forate
 • Extindere rețele apă și/sau canal pe diferite străzi în Timișoara
 • Amenajare scenă Parcul Rozelor
 • Alimentare cu apă și canalizare Piața de Gros Timișoara
Penitenciarul Timișoara
 • Puț alimentare cu apă și gospodărie de apă
Municipiul Reșița
 • Racorduri guri de scurgere ape pluviale pe diferite străzi în Reșița
Oraș Buziaș
 • Rețea de canalizare menajeră în localitatea Silagiu (SF)
Oraș Ciacova
 • Reabilitare rețea de apă
Oraș Deta
 • Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare
Oraș Jimbolia
 • Reabilitare sistem alimentare cu apă
Oraș Băile Herculane, jud. Caraș-Severin
 • Reabilitare rețele alimentare cu apă și canalizare (SF)
Oraș Călan, jud. Hunedoara
 • Reabilitare rețele de apă și canalizare
Comuna Dumbrăvița
 • Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în diverse zone
Comuna Moșnița Nouă
 • Înființare și extindere rețele alimentare cu apă și canalizare Moșnița Nouă
 • Țnființare și extindere rețele alimentare cu apă și canalizare Moșnița Veche
 • Conductă de aducțiune apă Albina
 • Înființare și extindere rețea de canalizare Urseni
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Rudicica
Comuna Săcălaz
 • Alimentare cu apă și/sau canalizare în Săcălaz, Beregsău Mare și Beregsău Mic
Comuna Șag
 • Canalizare menajeră în localitatea Șag
 • Alimentare cu apă zona Șag Est
 • PUG Comuna Șag – Alimentare cu apă și canalizare
 • Alimentare cu apî, canalizare și stație de epurare localitatea Șag
arată mai multe
Comuna Ghiroda
 • Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Giarmata Vii
 • Extindere rețele de apă și canalizare menajeră în localitatea Ghiroda
Comuna Peciu Nou
 • Reabilitare rețea apă și extindere rețea canalizare Peciu Nou
 • Extindere rețea de apă în localitatea Sînmartinu Sârbesc
Comuna Sînandrei
 • Canalizare menajeră în localitățile Sînandrei, Carani și Covaci
 • Foraj pentru alimentare cu apă
Comuna Ghizela
 • Canalizare menajeră în localitățile Ghizela și Șanovița
 • Alimentare cu apă în localitatea Șanovița
Comuna Sălacea
 • Alimentare cu apă comuna Sălacea
Comuna Limian
 • Alimentare cu apă Șilindru și Voievozi
Comuna Dumbrava
 • Alimentare cu apă localitatea Răchita
Comuna Carpiniș
 • Alimentare cu apă comuna Cărpiniș
Comuna Pietroasa
 • Canalizare menajerî și stație de epurare Pietroasa
Comuna Mașloc
 • Realizare fântâni publice în comună și satele aparținătoare
Comuna Lenauheim
 • Alimentare cu apă a localităților Grabaț și Bulgăruș
Comuna Liebling
 • Elaborare P.U.G. colaborare de specialitate edilitare
Comuna Nițchidorf
 • Alimentare cu apă loc. Nițchidorf
Comuna Tormac
 • Alimentare cu apă in localitățile Tormac, Șipet și Cadar
Comuna Bara
 • Branșamente de apă in localitățile Bara, Dobrești și Lăpușnic
Comuna Parța
 • Alimentare cu apă și canalizare localitatea Parța (SF)
Comuna Satchinez
 • Canalizare menajera in loc. Satchinez, Barateaz și Hodoni
Comuna Belint
 • Canalizare menajeră în localitățile Belinț și Chizătău
Comuna Tomești
 • Alimentare cu apă Tomești și sate aparținătoare
 • PUG Comuna Tomești – Alimentare cu apă și canalizare
Comuna Orțișoara
 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă Orțișoara
Comuna Brebu Nou, Caraș-Severin
 • Alimentare cu apă Brebu Nou
 • Alimentare cu apă și canalizare Gărâna
Autorizații de Gospodărire a Apelor pentru cca. 30 de localități
Continental Automotive Products Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
TRW Automotive Romania Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Contitech Romania Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Kromberg-Schubert Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Kromberg-Schubert Mediaș
 • Alimentare cu apă și canalizare
Selgros Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Metro Romania Magazin 2 Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Metro România Magazin Arad
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Kaufland România
 • Alimentare cu apă și canalizare pentru cca. 20 magazine din România
LIDL România
 • Alimentare cu apă și canalizare pentru cca. 10 magazine din România
 • Alimentare cu apă și canalizare centrul logistic Lugoj
Dedeman Magazin 1 și 2 Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Dedeman Magazin Lugoj
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
arată mai multe
Compass B. Braun Pharmaceuticals
 • Alimentare cu apă și canalizare
AGIL Timișoara - Fabrica de carne
 • Proiectant general toate specialitățile
ELBA Timișoara Parc Industrial Freidorf
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială
Banu Construct
 • Extinderi rețele de apă-canal, branșamente și racorduri pt. zone rezidențiale
Siemens VDO Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Hella România Giarmata
 • Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare
Müller Guttenbrunn Recycling Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Incontro Timișoara - Hala 1, 3, 5, 6
 • Alimentare cu apă și canalizare
Iorom Industry PITT Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Skoda Show Room Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Showroom Toyota Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Complex comercial Alpha Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
SCA Packaging România
 • Alimentare cu apă și canalizare
Hamilton Central Europe
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Linde Gaz România Timișoara
 • Alimenatare cu apă și canalizare
Hotel Boavista Timișoara
 • Alimenatare cu apă și canalizare
Hotel Mitos Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Linar România Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Iveco Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Barum Technik Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Holcim România Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare stașie de betoane ecologică
Carpat Beton Timișoara
 • Amenajare incintă stație de betoane (Proiectant general)
Monlandys Timișoara
 • Canalizare menajeră și pluvială
MCE Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Oxia Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Meddiq Timișoara Complex Sanatate
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Agrotorvis Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
ATON Transilvania Sînandrei
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială Parc Industrial Aton
Banat Park Services
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială parc industrial
Italovini Giulvăz - Abator de ovine
 • Alimentare cu apă și canalizare
TIM FIN Buziaș
 • Rețea apă incendiu și canalizare
Rosi-Ita Uno Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Finimm Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
CRH România Jimbolia
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Platforma logistică FM Logistic Ghiroda
 • Alimentare cu apă și canalizare
Fashion Stone Remetea Mare
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Inter-Spitzen Lugoj
 • Rețele de canalizare menajeră și pluvială
Simultan Ortișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Complex industrial ALCOA Chișineu-Criș
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Complex rezidențial Rialto Dumbrăvița
 • Alimentare cu apă și canalizare
Fabrica de biodiesel Lehliu Gară
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Karl Heinz Dietrich International Expedition Jucu
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Agribeef Voiteg
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Cornu Boulangerie Mănăștiur
 • Alimentare cu apă și canalizare
Campo D’Oro Oloşag
 • Realizarea foraje irigații
 • Alimentare cu apă și canalizare - Cartier locuințe modulare ferma Oloșag
Autorizații de Gospodărire a Apelor pentru cca. 60 de societăți comerciale
Elaborare colaborare de specialitate edilitare și obținere avize de specialitate pentru cca. 200 PUZ-uri
Consiliul Județean Timiș
 • PUZ – Sală polivalentă, bazin de înot, birouri, hotel – Giroc, județul Timiș
 • Reamenajarea și revitalizarea Bastionului Timișoara (SF)
 • PUZ - Depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela
 • Autorizație de gospodărire a apelor - Depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela
 • Parc tehnologic de energie alternativă – Alimentare cu apă și canalizare
 • Extindere rețele, branșament și racord stație tranfer deșeuri Timișoara
Municipiul Timișoara
 • Modernizare dozare clor uzina de apă 2-4 (SF)
 • Fântâni publice forate
 • Extindere rețele apă și/sau canal pe diferite străzi în Timișoara
 • Amenajare scenă Parcul Rozelor
 • Alimentare cu apă și canalizare Piața de Gros Timișoara
Penitenciarul Timișoara
 • Puț alimentare cu apă și gospodărie de apă
Municipiul Reșița
 • Racorduri guri de scurgere ape pluviale pe diferite străzi în Reșița
Oraș Buziaș
 • Rețea de canalizare menajeră în localitatea Silagiu (SF)
Oraș Ciacova
 • Reabilitare rețea de apă
Oraș Deta
 • Reabilitare rețele de alimentare cu apă și canalizare
Oraș Jimbolia
 • Reabilitare sistem alimentare cu apă
Oraș Băile Herculane, jud. Caraș-Severin
 • Reabilitare rețele alimentare cu apă și canalizare (SF)
Oraș Călan, jud. Hunedoara
 • Reabilitare rețele de apă și canalizare
Comuna Dumbrăvița
 • Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în diverse zone
Comuna Moșnița Nouă
 • Înființare și extindere rețele alimentare cu apă și canalizare Moșnița Nouă
 • Țnființare și extindere rețele alimentare cu apă și canalizare Moșnița Veche
 • Conductă de aducțiune apă Albina
 • Înființare și extindere rețea de canalizare Urseni
 • Extindere rețea de alimentare cu apă în Rudicica
Comuna Săcălaz
 • Alimentare cu apă și/sau canalizare în Săcălaz, Beregsău Mare și Beregsău Mic
Comuna Șag
 • Canalizare menajeră în localitatea Șag
 • Alimentare cu apă zona Șag Est
 • PUG Comuna Șag – Alimentare cu apă și canalizare
 • Alimentare cu apî, canalizare și stație de epurare localitatea Șag
arată mai multe
Comuna Ghiroda
 • Alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Giarmata Vii
 • Extindere rețele de apă și canalizare menajeră în localitatea Ghiroda
Comuna Peciu Nou
 • Reabilitare rețea apă și extindere rețea canalizare Peciu Nou
 • Extindere rețea de apă în localitatea Sînmartinu Sârbesc
Comuna Sînandrei
 • Canalizare menajeră în localitățile Sînandrei, Carani și Covaci
 • Foraj pentru alimentare cu apă
Comuna Ghizela
 • Canalizare menajeră în localitățile Ghizela și Șanovița
 • Alimentare cu apă în localitatea Șanovița
Comuna Sălacea
 • Alimentare cu apă comuna Sălacea
Comuna Limian
 • Alimentare cu apă Șilindru și Voievozi
Comuna Dumbrava
 • Alimentare cu apă localitatea Răchita
Comuna Carpiniș
 • Alimentare cu apă comuna Cărpiniș
Comuna Pietroasa
 • Canalizare menajerî și stație de epurare Pietroasa
Comuna Mașloc
 • Realizare fântâni publice în comună și satele aparținătoare
Comuna Lenauheim
 • Alimentare cu apă a localităților Grabaț și Bulgăruș
Comuna Liebling
 • Elaborare P.U.G. colaborare de specialitate edilitare
Comuna Nițchidorf
 • Alimentare cu apă loc. Nițchidorf
Comuna Tormac
 • Alimentare cu apă in localitățile Tormac, Șipet și Cadar
Comuna Bara
 • Branșamente de apă in localitățile Bara, Dobrești și Lăpușnic
Comuna Parța
 • Alimentare cu apă și canalizare localitatea Parța (SF)
Comuna Satchinez
 • Canalizare menajera in loc. Satchinez, Barateaz și Hodoni
Comuna Belint
 • Canalizare menajeră în localitățile Belinț și Chizătău
Comuna Tomești
 • Alimentare cu apă Tomești și sate aparținătoare
 • PUG Comuna Tomești – Alimentare cu apă și canalizare
Comuna Orțișoara
 • Reabilitare rețea de alimentare cu apă Orțișoara
Comuna Brebu Nou, Caraș-Severin
 • Alimentare cu apă Brebu Nou
 • Alimentare cu apă și canalizare Gărâna
Autorizații de Gospodărire a Apelor pentru cca. 30 de localități
Continental Automotive Products Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
TRW Automotive Romania Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Contitech Romania Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Kromberg-Schubert Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Kromberg-Schubert Mediaș
 • Alimentare cu apă și canalizare
Selgros Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Metro Romania Magazin 2 Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Metro România Magazin Arad
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Kaufland România
 • Alimentare cu apă și canalizare pentru cca. 20 magazine din România
LIDL România
 • Alimentare cu apă și canalizare pentru cca. 10 magazine din România
 • Alimentare cu apă și canalizare centrul logistic Lugoj
Dedeman Magazin 1 și 2 Timișoara
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Dedeman Magazin Lugoj
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
arată mai multe
Compass B. Braun Pharmaceuticals
 • Alimentare cu apă și canalizare
AGIL Timișoara - Fabrica de carne
 • Proiectant general toate specialitățile
ELBA Timișoara Parc Industrial Freidorf
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială
Banu Construct
 • Extinderi rețele de apă-canal, branșamente și racorduri pt. zone rezidențiale
Siemens VDO Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Hella România Giarmata
 • Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare
Müller Guttenbrunn Recycling Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Incontro Timișoara - Hala 1, 3, 5, 6
 • Alimentare cu apă și canalizare
Iorom Industry PITT Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Skoda Show Room Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Showroom Toyota Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Complex comercial Alpha Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
SCA Packaging România
 • Alimentare cu apă și canalizare
Hamilton Central Europe
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Linde Gaz România Timișoara
 • Alimenatare cu apă și canalizare
Hotel Boavista Timișoara
 • Alimenatare cu apă și canalizare
Hotel Mitos Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Linar România Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Iveco Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Barum Technik Timișoara
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Holcim România Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare stașie de betoane ecologică
Carpat Beton Timișoara
 • Amenajare incintă stație de betoane (Proiectant general)
Monlandys Timișoara
 • Canalizare menajeră și pluvială
MCE Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Oxia Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Meddiq Timișoara Complex Sanatate
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Agrotorvis Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
ATON Transilvania Sînandrei
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială Parc Industrial Aton
Banat Park Services
 • Alimentare cu apă, incendiu, canalizare menajeră și pluvială parc industrial
Italovini Giulvăz - Abator de ovine
 • Alimentare cu apă și canalizare
TIM FIN Buziaș
 • Rețea apă incendiu și canalizare
Rosi-Ita Uno Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Finimm Timișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
CRH România Jimbolia
 • Alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială
Platforma logistică FM Logistic Ghiroda
 • Alimentare cu apă și canalizare
Fashion Stone Remetea Mare
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Inter-Spitzen Lugoj
 • Rețele de canalizare menajeră și pluvială
Simultan Ortișoara
 • Alimentare cu apă și canalizare
Complex industrial ALCOA Chișineu-Criș
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Complex rezidențial Rialto Dumbrăvița
 • Alimentare cu apă și canalizare
Fabrica de biodiesel Lehliu Gară
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Karl Heinz Dietrich International Expedition Jucu
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Agribeef Voiteg
 • Alimentare cu apă, incendiu și canalizare
Cornu Boulangerie Mănăștiur
 • Alimentare cu apă și canalizare
Campo D’Oro Oloşag
 • Realizarea foraje irigații
 • Alimentare cu apă și canalizare - Cartier locuințe modulare ferma Oloșag
Autorizații de Gospodărire a Apelor pentru cca. 60 de societăți comerciale
Elaborare colaborare de specialitate edilitare și obținere avize de specialitate pentru cca. 200 PUZ-uri

Contact

Pro-Wasser-AT SRL. Bd. Constantin Brâncoveanu, nr. 64
300480 Timișoara
România

0729 033 439,
0256 271 657

0256 271 657

all@prowasser.ro